PRIVACY POLICY

Dit is ons beleid om uw privacy te respecteren met betrekking tot alle informatie die we kunnen verzamelen tijdens de exploitatie van onze website.

  • Persoonlijke informatie

Voordat u bepaalde delen van Printplaats.be/Manu-Mail NV gebruikt of producten bestelt, dient u een online registratieformulier in te vullen. Tijdens de registratie wordt u gevraagd om ons bepaalde persoonlijke informatie te verstrekken, inclusief maar niet beperkt tot de naam van de gebruiker (uw bedrijf), verzend- en factuuradres, telefoonnummer, e-mailadres en creditcardnummer. Daarnaast kunnen wij u ook vragen naar het land waar u/uw klant woont en/of het land waar uw/uw organisatie actief is, zodat wij kunnen voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, en naar uw geslacht. Dit soort persoonlijke informatie wordt gebruikt voor facturatiedoeleinden, om bestellingen uit te voeren, om te communiceren over bestellingen en voor interne marketingdoeleinden. Als we een probleem ondervinden bij het verwerken van de bestelling, kunnen uw persoonlijke gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen.
Door u te registreren bij Printplaats.be/Manu-Mail NV gaat u ermee akkoord dat alle informatie in de registratiegegevens waarheidsgetrouw en accuraat is en dat u deze informatie zult onderhouden en bijwerken zoals vereist om deze actueel, volledig en accuraat te houden. Printplaats.be/Manu-Mail NV kan statistieken verzamelen over het gedrag van bezoekers aan haar Site. PrintPlaats.be kan deze informatie openbaar maken of aan anderen verstrekken. Printplaats.be/Manu-Mail NV maakt echter geen persoonlijke informatie bekend, behalve zoals hier beschreven. Als u een geregistreerde gebruiker van een Printplaats.be/Manu-Mail NV bent en uw e-mailadres hebt opgegeven, kan Printplaats.be/Manu-Mail NV u af en toe een e-mail sturen om u te informeren over nieuwe functies, nieuwe producten of om uw feedback te vragen. Printplaats.be/Manu-Mail NV neemt alle maatregelen die redelijkerwijs nodig zijn om te beschermen tegen graaf om welke reden dan ook, naar eigen goeddunken. U kan zich steeds uitschrijven voor e-mails.

 

  • Openbaarmaking van informatie

Wij verkopen of verhuren uw persoonlijke informatie niet aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij kunnen persoonlijke informatie onthullen om te reageren op wettelijke vereisten, ons beleid af te dwingen, te reageren op claims dat een inhoud inbreuk maakt op de rechten van anderen, of om iemands rechten, eigendom of veiligheid te beschermen. We kunnen ook persoonlijke informatie delen met: Dienstverleners die helpen bij onze bedrijfsvoering en helpen bij de levering van producten of diensten aan onze gebruikers. Deze dienstverleners hebben geheimhoudingsovereenkomsten met ons; ordehandhavers of andere overheidsfunctionarissen om illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, schendingen van de wet te onderzoeken, te voorkomen of actie op te ondernemen, of zoals anderszins vereist door de wet.

 

  • Beveiliging

Uw account is beveiligd met een wachtwoord voor uw privacy en veiligheid. U dient onbevoegde toegang tot uw account en persoonlijke informatie te voorkomen door uw wachtwoord op de juiste wijze te selecteren en te beschermen en de toegang tot uw computer en browser te beperken door u af te melden nadat u klaar bent met uw account.

 

  • Wijzigingen in het privacy beleid

Hoewel de meeste wijzigingen waarschijnlijk klein zullen zijn, kan Printplaats.be/Manu-Mail NV zijn privacy beleid van tijd tot tijd en naar eigen goeddunken wijzigen. Printplaats.be/Manu-Mail NV raadt u aan om regelmatig deze pagina te controleren op wijzigingen in haar privacy beleid. Als u deze site blijft gebruiken na een wijziging in dit privacy beleid, betekent dit dat u akkoord gaat met die wijziging.

 

  • Cookies

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

  • Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van merken, logo’s, ontwerpen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, enz. zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan Printplaats.be/Manu-Mail NV of bevoegde derden.

 

  • Beperking van de aansprakelijkheid

De informatie op de website is algemeen van aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan daarom niet worden beschouwd als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker.

Printplaats.be/Manu-Mail NV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Printplaats.be/Manu-Mail NV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Naam onderneming geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Printplaats.be/Manu-Mail NV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar website of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze website of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

PrintpPlaats.be / Manu-Mail NV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze website en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

  • Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd.